Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Uppdrag granskning visar hur ”transvården” skadar barn

440 behandlade barn på 5 år Ryggkotsskador, avstannad tillväxt, leverförändringar, sänkt bentäthet, psykiska problem – några av följderna.