Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Bonniertidning till angrepp mot Granskning Sverige

MEDIA. Tidningen KIT har gjort en ”granskning” av Granskning Sverige och ringt upp Erik Johansson från Granskning Sverige.