Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Regeringen favoriserar redan gynnade kvinnor i vården

INRIKES. Medan regeringen åberopar ”ett systematiskt missgynnande av kvinnor” inom vården, när man avsätter ”7 kvinnliga vårdmiljarder” – talar statistik och expertis för att det är män som missgynnats.

Stockholms stad diskriminerar män – bara kvinnor och ”icke-binära” välkomna till event för arbetslösa

STOCKHOLM. Stockholms stad anordnar evenemang där enbart kvinnor och ”icke-binära” tillåts delta och där alltså män diskrimineras enbart på grund av sitt kön.