Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Hans Rosling varnar för könsobalans – unga män kan få svårt att hitta partners

MASSINVANDRING. På grund av massinvandringen börjar Sveriges befolkning få en alltmer ojämn könsbalans som snart är uppe i samma nivå som i Kina. Detta förutspås ha många negativa konsekvenser för samhället.