Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Forskare: Artificiellt ljus stör din sömn och kan orsaka cancer och depression

VETENSKAP. Det moderna samhället, där människor exponeras för lite av solljuset under dagen och för mycket av artificiellt ljus under kvällen, rubbar kroppens naturliga sömncykel. Dessutom bidrar det artificiella ljuset med all sannolikhet till depression, fetma, diabetes och olika sorters cancer.