Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Utredare föreslår att presstöd ska baseras på “kvalitet” och rätt “värderingar”

MEDIA. Regeringen håller just nu på att se över presstödsreglerna och utredarna menar att tidningar som står för ”journalistisk kvalitet” bör få mer pengar än andra tidningar och att bara de tidningar som har en ”respekt för demokratiska idéer” bör ha rätt till presstöd.