Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Amerikanska folkhälsomyndigheten agerar språkpolis

 Dömer ut ’hemlös’ till förmån för ’person som erfar hemlöshet’ ”Inspirerar bara till reflektion över ordval.”

JO underkänner kommunens motiv till att förvägra AfS rätt att hyra lokal

”Ert motiv en efterhandskonstruktion” Kritiseras för brott mot objektivitetsprincipen.

Kroppskamera nu i uniformerade polisers normalutrustning

Ska minska våldet mot poliser – som väljer när den aktiveras # Ska underlätta deras ”avläsning av komplicerade situationer”.

Myndighetens uppgift: ”Stoppa desinformation om er själva!”

”Ert uppdrag inte upp till diskussion!” Bakgrund: rykten om kidnappning av barn i muslimska familjer.

Anmälningar om upploppen läggs ned

”Så här grovt våld är ovanligt” 16 anmälningar läggs kategoriskt ned.