Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Konflikten kring gasledning i Medelhavet trappas upp

GEOPOLITIK. Samarbetsprojektet med en 200 mil lång gasledning för att transportera naturgas från Israel till Europa har stött på patrull. Turkiet som gör anspråk på en del av området hotar nu med att skicka krigsfartyg för att stoppa projektet.

Tysklands förre förbundskansler kritiserar USA för bossfasoner

EKONOMI. USA vill stoppa anläggandet av gasrörledningen Nordstream 2. Snart får Tyskland för ockupationsmakten USA inte ha ekonomiska relationer med några stater, klagar Gerhard Schröder.

Turkiet förbereder anfall på Syrien

GEOPOLITIK. Turkiet kommer inom några dagar att genomföra militära anfall i Syrien. Hotet från kurder anges som skäl, men mer troligt är att det handlar om naturgas.

Israel ska leverera gas till Europa

GEOPOLITIK. Israel tar upp kampen med fienderna Syrien och Ryssland för att kapa åt sig marknadsandelar på den europeiska energimarknaden.

Största utsläppen från svensk konsumtion sker utomlands

MILJÖ. En majoritet av utsläpp av växthusgaser, som kan kopplas till svenskarnas konsumtion, sker utomlands, visar en ny rapport från Naturvårdsverket.

“Overshoot Day” – idag har vi förbrukat våra resurser

KONSUMTION. Idag har den så kallade Overshoot Day, eller Den ekologiska skuldens dag som det heter på svenska, inträffat. Med det menas att man har förbrukat de naturtillgångar som jorden kan förnya på ett år och från och med idag lever vi över våra tillgångar.