Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Den eviga banken

EKONOMI. Johan Persson lyfter i den här artikeln fram ett antal fakta som visar hur kontrollen över den globala ekonomin är koncentrerad till ett fåtal aktörers händer.