Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Förslag: Obligatorisk förskola från två års ålder

1984. Enligt en motion från bland andra Anna Wallentheim (S) ska barnen lämnas in till förskola redan vid två års ålder för att uppfostras av samhället. Detta för att de i sann marxistisk anda ska kunna frigöras från ”klass, kön och familjebakgrund”.