Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Fångstnivån i Östersjön kan minskas med tiotals procent – ska rädda strömmingen

INRIKES. På senare år har framför allt strömmingsbeståndet i Stockholms skärgård minskat. Nu har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) presenterat en åtgärdsplan.

Stora mängder plastskräp i svenska insjöar

MILJÖ. Man har tidigare uppmärksammat att det förekommer mikroskopiskt plastskräp i våra hav. Nu visar nya mätningar på oroväckande höga mätningar av plastskräp även i våra svenska insjöar.

Mer mikroplast i Östersjön än befarat

MILJÖ. Ett forskarlag har använt sig av en ny teknik för att avgöra hur mycket plastpartiklar som det finns i Östersjön. Studien visar att läget är värre än man befarat.

Sverige i tätare samarbete med Nato

NATO. Sverige närmar sig Nato allt mer. Fördjupar nu samarbetet med Nato-landet Norge samt med Finland.