Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Undersökning: Amerikaner ser ickevitt USA som en försämring

USA. Nästan hälften av landets vita befolkning ser ett ickevitt samhälle som ett hot mot USA:s värderingar.

Stödet för EU sjunker kraftigt

UTRIKES. Stödet för EU har under det senaste året sjunkit kraftigt i flera medlemsländer främst till följd av flyktingkrisen. Det visar en studie från det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Center.