Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Svenskt glashantverk redan på 400-talet enligt fynd

ARKEOLOGI. Nya fynd från utgrävningar vid Sandby borg på sydöstra Öland visar att glashantverket är minst 200 år äldre än man tidigare trott. Sandby borgs centrala betydelse under 400-talet befästs ytterligare.