Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ett slag i luften

KRÖNIKA. Händelser som skoldådet i Trollhättan och bränder på asylboenden utnyttjas rutinmässigt för att befästa en politisk agenda, menar Henrik Pihlström.