Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Den skolkritiska rörelsen växer i Sverige

UTBILDNING. En anti-skolrörelse av föräldrar, som är kritiska till skolplikt och dogmatiska läroplaner och istället väljer att hemundervisa sina barn, växer i Sverige.

Svensk familj riskerar vite för att de hemskolar sina barn

FÄRJESTADEN. En mor och far i Färjestaden på Öland hade tidigare givits tillåtelse att hemskola sina barn. 2011  kom dock en lagändring som förbjuder hemskolning och då startade en utdragen rättsprocess mot familjen som valt att ändå fortsätta med hemundervisning.