Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

”Illegala invandrare har rätt till transplantationer i Sverige”

SJUKVÅRDEN. Smer, statens medicinsk-etiska råd, som har till uppgift att ge vägledande yttranden till regering och riksdag i frågor om medicinsk etik skriver i en debattartikel att illegala migranter ska ha rätt till organtransplantationer i Sverige.