Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Apkoppor klassas som allmänfarlig sjukdom

Fall i flera europeiska länder Ska främst spridas mellan bi- och homosexuella män.

Förväntat utbrott av apkoppor i Europa

Koppor, feber och huvudvärk vanliga symptom Bedöms vara ”homosexuellt överförbar”.