Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Så mycket våldtäkter i Stockholm att akutsjukvården får svårt att hinna med

INRIKES. I snitt anmäls fem våldtäkter per dygn i Stockholm, vilket har lett till att den specialiserade Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset har fått en kraftigt ökad belastning.

Södersjukhuset slänger våldtäktsbevis på grund av platsbrist

INRIKES. Efter sex månader slänger Södersjukhuset spår som säkrats efter sexualbrott ifall inte brottet polisanmälts.