Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Övervakningen skärps – drönare filmar Malmöborna dygnet runt

POLISSTATEN. Malmös befolkning får nu finna sig i att polisen kan filma dem under dygnets alla timmar när de befinner sig på allmän plats. Det är den ”särskilda händelsen Rimfrost” som polisen använder som alibi för att ytterligare utöka övervakningen av medborgarna.

Yahoo övervakade mejl åt FBI

ÖVERVAKNING. En rapport har tagits fram om att Yahoo har samarbetat med FBI. Flera typer av textsträngar och olika typer av meddelanden har lagts till i företagets filter och sedan har de flaggade mejlen skickats vidare till FBI. Yahoo förnekar och hävdar att man är ett ”laglydigt företag”, vad det nu innebär i världens största rättshaveri? Återigen får vi en tankeställare kring det organiserade IT-spioneriet från USA.