Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Uppsalaforskare lanserar ny metod att åsiktsregistrera medborgare

YTTRANDEFRIHET. Forskare vid universitetet har utarbetat en ny metod för att upptäcka och registrera politikerförakt hos medborgarna på automatisk väg.

Teologer i Uppsala vill ha professur i “judiska studier”

UTBILDNING. Fyra teologer från Uppsala Universitet efterlyser i en debattartikel i Svenska Dagbladet mer fokus på judendom inom den teologiska forskningen och utbildningen och kräver nu bland annat att en ny professur i ”judiska studier” etableras.

Uppsala universitet börjar forska om “rasism”

INRIKES. Nu instiftar Uppsala universitet ett mångvetenskapligt forum för forskning om rasism eftersom man menar att samhället står inför problem med ökande invandring och rasism.