Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

WWF: 68 procent av världens djur har försvunnit – på bara 46 år

NATUREN. En rapport visar att populationerna av däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och amfibier har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016. Skogsskövling och exploatering som drivs av överbefolkning, ökad global handel och konsumtion pekas ut som huvudanledningar.

Världsnaturfonden anklagas för dödlig jakt på tjuvjägare

UTRIKES. Världsnaturfonden (WWF) inleder en internutredning efter anklagelser om att ha anlitat grupper som använt brutala metoder för att stoppa illegal jakt på utrotningshotade djur.

Den hotade vitryggiga hackspetten ska räddas

MILJÖ. Naturskyddsföreningen hoppas kunna rädda den i Sverige utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Detta genom uppfödning och utplantering av ungar samt bevarande och återskapande av gammal lövskog. Åtgärderna planeras inom ramarna för ett nytt och unikt samarbete med bland annat Skansen.

DNA-ingenjörer trotsar naturens lagar

VETENSKAP. Det satsas enorma summor pengar inom biotekniken på att återuppväcka sedan länge utdöda djur och att framställa både nya växter och djur i laboratorier. Samtidigt är många av de djurarter som lever idag akut utrotningshotade. Till exempel nämns det att det dödas 35 000 elefanter varje år i Afrika.

Noshörningshane vaktas med kulsprutor

NATUR. Noshörningar är en av de arter som jagas urskillningslöst av tjuvjägare. Just nu vaktas den sista noshörningshanen av rasen nordisk vit noshörning dygnet runt för att tjuvjägare inte ska döda den.