Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Personal på fritidsgård i Salem tvingas bära larm

STOCKHOLM. Efter hot tvingas nu personalen på en fritidsgård i mångkulturella Salem att bära larm. Fritidsgården kommer dock att vara fortsatt öppen och man vill inte kommentera vilka som ligger bakom hoten.