Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ny gränsöverskridande nationalkonservativ rörelse har bildats

NATIONALISM. Efter en lång konferens har en ny rörelse där tanken är att nationella och konservativa partier, organisationer och individer ska samarbeta för gemensamma mål bildats. Rörelsens engelska namn är ”The World National-Conservative Movement”.