VISBY. Efter att på eget bevåg åldersbedömt ett så kallat ensamkommande flyktingbarn stängs nu en anställd vid Folktandvården i Visby av från sin tjänst.

Migrationsverket kan enbart beställa tester hos tandläkare för att åldersbedöma en asylsökande ifall den asylsökande själv begär ett sådant test. En anställd vid Folktandvården i Visby har nu stängts av från sin tjänst efter att den anställde har genomfört ett ålderstest på ett så kallat ”ensamkommande flyktingbarn”. Detta efter att personen fattat misstanke om att den asylsökande ljugit om sin ålder.

— Den förklaring som vi har fått är att den anställde tyckte att uppgifterna inte stämde och trodde att Migrationsverket gärna tog emot tips. Därför gjorde personen en egen bedömning och skickade uppgifterna via mejl till Migrationsverket, säger enhetschef Mats Kvarnberg på Folktandvården i Visby.

En utredning har tillsatts för att undersöka om huruvida den anställde kommer att varslas om uppsägning. Kvarnberg är noga med att understryka att Folktandvården inte har fått några sådana uppdrag och man inte på något sätt stödjer den anställdes gärningar.

Källa:
Tandvårdspersonal åldersbestämde flyktingar på eget bevåg


  • Publicerad:
    2016-09-17 19:30