YTTRANDEFRIHET Polska utställningen syftar till att ge utrymme åt förbjudna tankar och belysa maktstrukturer, skriver museet.

Konstnären Dan Park, men även Lars Vilks med flera, ska få sin konst visad som en del av utställningen ”politisk konst” på Warzawas moderna museum.

I utställningens beskrivning går man in på vad syftet med utställningen är, nämligen att slå ett slag för yttrandefriheten genom att ge utrymme åt konstnärer som utsatts för repression:

En kamp om hegemoni pågår vid universitet, företag, medier och i det kulturella livet och institutioner. Termer som avplattformering, "cancel-culture", och tystnadskultur används för att definiera nya trender och metoder som verkar motsäga grundläggande föreställningar om demokrati och västerländsk civilisation.

På grund av detta påminns vi om behovet av ett öppet samhälle och konst som vågar ifrågasätta. Samtidigt möter konstnärer, som motsäger dessa tendenser, står för frispråkighet och uttrycker alternativa idéer ofta motstånd och får betala ett högt pris för att utmana gränserna och konfrontera politiska dogmer. De blir offer för attacker och repression. Många av dem förlorar möjligheten att arbeta och erkännas i konstvärlden.

"Politisk konst" ger utrymme åt modiga konstnärer från olika länder och kontinenter, som kräver genuin frihet att utbyta information, åsikter och känslor som förbjudits i offentligheten. Deras verk belyser maktens mekanismer som ofta är dolda för allmänheten och lär oss konfrontera dessa strukturer med sanning, ofta genom provoerande gester, men även humor och sarkasm.

Se reklamfilmen för utställningen nedan. Textning finns tillgängligt och kan slås på.