TEKNIK. Utifrån avslöjanden om hur Samsungs Smart-TV kan avlyssna samtal, skriver Katarina Gustavsson sina reflektioner om den moderna tekniken och dess relation till integritet. Istället för att avfärda allt, anser hon att man istället bör som användare göra medvetna val i sin dagliga användning.

teknologi

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Integritet och ett liv med tekniken har börjat bli två helt skilda saker. Särskilt i Sverige där vi är på väg mot ett kontantlöst samhälle och där våra internetleverantörer är tvingade att spara data om dig och mig. Under veckan publicerades det en nyhet som avslöjade hur Samsungs Smart-TV kan lyssna in på dina samtal och dela detta med tredjepartsaktörer. Detta är en sorglig utveckling med tanke på hur stor potentialen vår teknik har och se hur det onda övertar det goda alltmer.

Vi måste ha en nykter inställning och komma ihåg att övervakning i sig inte är negativt, exempelvis en mor som övervakar sitt barn eller ett övervakningssystem över seismisk aktivitet. Även många hemsidor övervakar aktivitet med att se hur många användare man har i genomsnitt, hur länge de är på hemsidan och vad som är mest populärt att klicka sig in på. Insamling av data ger underlag för förbättringar. Men även utanför Internet finns det övervakning exempelvis när du går på ett krogbesök. Enligt professor Gerald Q. Maguire Jr kan man med hjälp av ditt kort se vart du befinner dig i realtid, vad som är din favoritmat och dryck och även om din inköpssumma är rimlig i relation till din inkomst då kassaapparaten är idag kopplad till Skattemyndigheten. Betalar man ofta med kort finns det stora datalager med insamlad data av alla dina inköp och medlemskort till mataffären baserar dina personliga rabatter just på insamlad data av dina inköp.

Som användare kan man lätt bli mörkrädd över hur mycket data som sparas om oss. Vi lever i ett informationssamhälle där gigantiska mängder av data säljs för analysering. Vissa argumenterar att om man inte har något att dölja så bör man inte vara rädd och går vidare utan att spendera någon extra tanke över situationen. Men det är en väldigt bekymmersam situation som vi lever i där marknaden, inte samhället, styr denna övervakning. Det behöver dock inte uppstå en kollektiv panik över situationen; istället bör du som användare informera dig och göra medvetna val. Professor Maguire har flera tips där nummer ett är att använda kontanter. Ska du använda kreditkort bör du vara smärtsamt medveten om att ditt personliga data kopplas ihop med ditt inköp. Diskuterar du med någon med mobiltelefon nära bör du agera som att du är avlyssnad, även med elektronik såsom en Smart-TV som är röststyrd. Läser du böcker via en läsplatta eller telefon finns det information om även små saker som i vilken ordning du läser dina sidor. Med platstjänster på kan man få en koppling av plats och bok, exempelvis information om du läser en förbjuden bok vid kön i flygplatsen. Det viktigaste enligt mig är att inse att fullständig anonymitet inte kan garanteras på Internet, så agera utefter ideal och gör det du kan stå för.

Implanterad mikrochip blir mer populärt i Sverige och idag finns det uppemot 100 personer som har den. De som har dem ger vid intervjuer inget intryck av att ha tänkt igenom situationen så noga utan väljer istället att ha sin personliga information tillgängligt och få en smidigare vardag. Vad som dock är av värde för notering är hur de påminner oss om det faktum att den informationen de ger inte är mer märkbar än det du och jag ger om oss själva genom alla de spår vi lämnar i vår dagliga IT användning. Det finns dock ett värde att ha ett chip vid exempelvis akuta situationer, där en skanning av chippet kan ge sjukvårdspersonal direkt information om dina allergier och kontaktinformation till anhöriga. Tekniken i sig har god potential. Men med tanke på vilken värld vi lever i är detta en utveckling vi behöver vara vaksamma mot. Det är få människor som är medvetna om att Mehmet Kaplan är inte enbart minister över infrastruktur, men även över IT.

När vi lever i en värld som styrs av en global sionistisk maffia måste vi vara till viss mån konservativa i vår IT användning. Vill man försvåra övervakning om dig som person kan du och andra som har samma kort, exempelvis SL-kort, gå tillsammans och rotera dessa mellan er. Vill man inte ha sin position känd när man är ute och reser; ta med dig kontanter. Men att leva helt utan teknik och IT är idag omöjligt, men inte heller är detta något att vara sorgsen över. Nyckeln är att vara medveten om detta och göra smarta val. Vi som användare måste göra vår röst hörda och stödja de goda krafter och syna de mer onda. Jag ser med förhoppning att Motståndsrörelsens parti tar upp denna alltmer viktiga och alltför ofta förbisedda fråga på bordet.

/Katarina Gustavsson


  • Publicerad:
    2015-02-14 10:39