ÖVERVAKNING. Rysslands högsta domstol beordrar den populära meddelandetjänsten Telegram att överlämna kunders krypteringsnycklar till den ryska federala säkerhetstjänsten.

CC0 Public Domain

Det Londonbaserade företaget Telegram har nu krävt att den ryska federala säkerhetstjänstens (FSB) krav att lämna över deras kunders krypteringsnycklar betraktas som olagligt och därför annulleras. Tvisten mellan FSB och Telegram liknar ett mål gällande krypterad data från 2016 mellan Apple och FBI.

I juli 2016 krävde FSB att Telegram skulle skriva under på att de tänkte lämna över krypteringsnycklar som skulle ge säkerhetsagenter tillgång till data som fanns på sex telefoner som använde sig av Telegrams tjänster. Telegrams företagsledning vägrade att signera kravet. Detta föranledde FSB att föra saken till domstol. Domstolen dömde Telegram till 800 000 rubel i böter (cirka 115 000 kronor).

Telegram svarade med att stämma FSB med hänvisning till att kravet på dem att överlämna krypteringsnycklarna var daterat en dag innan den nya Informationslagen som ger FSB sådana befogenheter trädde i kraft. Argumentet tillbakavisas av FSB. Den 20 mars tog den ryska högsta domstolen för civilmål FSB:s parti och avslog Telegrams stämning. Telegram lovar att fortsätta striden. Rysslands reglerande Internet- och telekommunikationsmyndighet Roskomnadzor varnar Telegram att om de vägrar lyda domslutet, kan företaget få verksamhetsförbud i Ryssland.

”Hot att stänga av Telegram om vi vägrar lämna över våra användares privata data kommer inte att bära frukt. Vi står för frihet och integritet”, skriver Telegrams grundare Pavel Durov.

Den nya lagen har införts i det uttalade syftet att stoppa terroraktiviteter. Lagen trädde i kraft efter det att ett ryskt passagerarplan sprängdes i Egypten 2015. Lagen tvingar IT-företag att spara data om deras kunders datatrafik i upp till tre år beroende på datatjänst, och även telefon- text och dataöverföringsloggar i sex månader. Om ett företag vägrar lämna ut sådana uppgifter kan böter utgå med upp till 140 000 kronor (1 miljon rubel).

I framtiden kan myndigheterna komma att behöva kraftigare verktyg för att komma åt brottslingars information. Telegram är ett av de företag som har för avsikt att lansera tjänster baserade på ny decentraliserad så kallad blockkedje-teknik. Sådan teknik skall försvåra dylika efterforskningar.

Källa:
Russia’s Supreme Court orders Telegram messenger to hand over encryption keys to security services


  • Publicerad:
    2018-03-20 19:50