INRIKES. Att skicka ut utpressningsliknande kravbrev till människor, som man misstänker har fildelat, har sedan flera år satts i system av vissa advokatbyråer. Trots att Telia i domstol beordrats att inte lämna ut kunders namn och adresser, lämnade företaget ut samtliga uppgifter till en advokatbyrå.

Telia lämnade ut sina kunders uppgifter i strid med vad som beslutats av patent- och marknadsdomstolen. Foto: John.malone1 (CC BY-SA 4.0).

Trots att en domstol förbjudit Telia att lämna ut kunders namn och adresser till en advokatbyrå som jagar fildelare så valde teleoperatören att lämna ut uppgifterna. Nu hävdar Telia att det hela var ett misstag.

Att skicka ut utpressningsliknande kravbrev till människor som påstås har fildelat, är något som pågått under flera år. I många fall är det advokatbyråer som satt i system att erbjuda folk att ”glömma bort det hela” mot att en summa om några tusen kronor betalas in till dem. Ofta rör det sig om erotiska filmer vilket kan vara genant för fildelarna.

IP-adresserna som används vid nedladdning kan via internetoperatörerna användas för att identifiera människorna bakom. Det är patent- och marknadsdomstolen som beslutar om internetoperatören är skyldig att lämna ut uppgifterna, där vissa beviskrav måste tillgodoses för att operatören ska anses behöva lämna ut dem.

Ett sådant beslut fattades för Telia den 4 februari 2020. Då bedömdes företaget skyldigt att lämna ut vissa kunders uppgifter till advokatbyrån Next Advokater, medan det beordrades att andra kunders uppgifter inte skulle lämnas ut.

Telia lämnade trots beslutet ut samtliga kunders uppgifter – också de som domstolen bestämt skulle förbli hemliga i brist på bevis. Det är 55 kunder som Telia felaktigt lämnat ut till advokatbyrån, avslöjas i en granskning som gjorts av DN.

Telia har själva konstaterat sitt misstag i en rapport där man även bedömer att det är hög risk för negativa konsekvenser för de drabbade. Om de här kunderna verkligen fick något kravbrev från advokatbyrån har inte gått att se, eftersom byrån inte ville svara på DN:s frågor.

Telia ska ha informerat om och beklagat sitt misstag till kunderna. Företaget som delvis ägs av svenska staten har meddelat att man ser över sina processer för att minska risken för liknande händelser framöver.


  • Publicerad:
    2021-03-12 14:45