Dagens datum 18 mars: Denna dag år 1314 blev tempelriddarnas stormästare, Jacques de Molay, bränd på bål i Frankrike.

SiegeOfAcre1291

Belägringen av korsfararstaden Akko i Palestina.

I början av 1300-talet var tempelherreordens stjärna i dalande. Korstågen hade slutat i katastrof. Det sista stora fästet i Palestina, Akko, hade fallit för muslimerna 1291. Tempelriddarna hade retirerat till Cypern där de utövade stor makt, ofta i kamp mot Cyperns kung.

Vad som från början varit en militant religiös orden med uppgift att skydda pilgrimer och delta på korståg hade vid början av 1300-talet växt till en enormt rik – och beväpnad – organisation med tentakler över hela Europa som bland annat sysslade med omfattande bankverksamhet. Tempelherreorden hade skaffat sig betydande privilegier i flera europeiska länder och var en maktfaktor att räkna med.

Frankrikes kung Filip IV kallad ”den sköne” hade stora skulder till tempelriddarna och landet var allmänt ekonomiskt utblottat efter en rad krig. Att landet var fattigt bidrog antagligen till att Filip IV lät driva ut judarna ur Frankrike 1306 och att även tempelherreorden därefter blev en måltavla för hans politik.

Katolska kyrkan hade på denna tid sitt högkvarter i Frankrike, inte i Vatikanen, detta som ett resultat av Filip IV maktpolitik. Han utövade stort inflytande över kyrkan och den dåvarande påven, Clemens V, var av fransk börd. Den franska kungamaktens och katolska kyrkans intressen var till stor del gemensamma vid denna tid.

Templars_on_Stake

1307 gav Filip IV en hemlig order om att tempelriddarna i Frankrike skulle arresteras. Den 13 februari 1307, i gryningen, arresterades hundratals medlemmar av tempelherreorden runtom i Frankrike. Efter tortyr erkände många av dem de anklagelser som förts fram: bland annat att de sysslat med avgudadyrkan och homosexualitet.

Påven lät skona de tempelriddare som erkänt, men man behandlade de som vägrade erkänna desto hårdare. Många av dem brändes på bål. Den 22 november 1307 beordrade påven Clement V kungarna i Europa att arrestera alla tempelriddare och beslagta deras tillgångar och 1312 lät påven officiellt upplösa tempelherreorden genom att utfärda bannbullan Vox in excelso.

InterrogationOfJacquesDeMolay

Efter sju år i fångenskap dömdes de fyra högsta ledarna i tempelherreorden till livstids fängelse den 18 mars 1314. Men när ordens stormästare, Jacques de Molay, offentligt skulle berätta det han erkänt under tortyr, tog han tillbaka sina bekännelser och hävdade sin och ordens oskuld. Enligt kyrkan hade han därför återfallit i kätteri för vilket straffet var döden. Detta möjliggjorde för kung Filip IV att beordra de Molay och Geoffroy de Charney, som också tagit tillbaka sitt erkännande, att brännas på bål. Samma kväll restes bål i Paris där de två tempelriddarna brändes.

molay_branns

Jacques de Molay förs upp till bålet.


  • Publicerad:
    2013-03-18 05:05