UTBILDNING. Fyra teologer från Uppsala Universitet efterlyser i en debattartikel i Svenska Dagbladet mer fokus på judendom inom den teologiska forskningen och utbildningen och kräver nu bland annat att en ny professur i ”judiska studier” etableras.

judiska

Snart kan våra skattepengar komma att gå till en särskild professor som ska forska och undervisa i ”judisk religion, kultur och historia”.

I en nyligen publicerad debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Göran Eidevall, Natalie Lantz, Lena Roos och Cecilia Wassén, samtliga teologer vid Uppsala Universitet, att Sverige behöver utveckla sin teologiska forskning.

Bland annat skriver de att trots att teologin i Sverige under den senaste tiden gått mot mer ”mångfald”  har ”vissa fält [..] ännu inga långsiktiga strukturer i den svenska universitetsvärlden”. Framförallt menar debattörerna alltså att det är alldeles för lite fokus på ”judiska studier” som man menar är ett interdisciplinärt forskningsområde. Detta betyder att det inte bara handlar om religion, utan även bland annat judisk kultur och historia.

Som exempel tar man det faktum att Teologiska institutionen vid Uppsala Universitet 2013 etablerade en professur i ”islamisk teologi och filosofi”, något som man menar är ett växande ”forskningsfält” internationellt. Dessutom behöver nu inte studenter åka utomlands för att bli företrädare och lärare i muslimska organisationer.

Ett annat exempel man tar upp är att det ämne som tidigare kallades ”Gamla testamentets exegetik” numer kallas ”Gamla testamentets/Hebreiska Bibelns exegetik”, något man kallar för en ”betydelsefull perspektivförändring”.

Debattinlägget avslutas med att författarna kräver att pengar avsätts för att inrätta en ny professur vid Teologiska institutionen i ”judiska studier” som ett led i att bygga en ” långsiktig forskarmiljö.”

Teologiska Fakulteten är en av Uppsala Universitets äldsta institutioner och utbildar bland annat pastorer och präster åt Svenska Kyrkan.

Källa:
”Sverige behöver en professur i judiska studier”


  • Publicerad:
    2016-05-30 20:10