TERRORISM. Mikael Karlsson reflekterar här över terrordådet i Orlando, Florida. Vem var Omar Saddiqui Mateen och varför mördade han dussintals homosexuella?

omar mateen

Omar Saddiqui Mateen.

Det var under natten till söndagen den 12 juni som ett terrordåd inträffade mot bögklubben Pulse i Orlando, Florida. Uppgifter gör gällande att gärningsmannen heter Omar Saddiqui Mateen, en 29 år gammal amerikansk medborgare. Som namnet antyder är Omar inte en stereotypisk vit amerikan. Hans föräldrar invandrade till USA från Afghanistan.

Enligt nu gällande uppgifter var Mateen den enda gärningsmannen. Han dödade minst 50 personer och skadade ytterligare 53. Det spekuleras i huruvida Mateen hade hjälp, då dödssiffrorna uppfattas som väldigt höga för ett dåd utfört av en ensam gärningsman. Det finns en koppling till Islamska Staten som består dels av att IS tagit på sig dådet, och dels för att Mateen förklarat sig lojal till IS medan attacken pågick. I takt med att mer fakta blir känd kommer trovärdigheten i denna historia förhoppningsvis kunna bedömas bättre.

Rykten som ger terrordådet en freudiansk anstrykning är att Mateen själv var homosexuell. Daily Mail har en artikel som sammanfattar informationen kring Mateens eventuellt dolda homosexualitet. Det finns givetvis en agenda bakom att framhålla undertryckt homosexualitet i stället för muslimsk tro som den avgörande faktorn bakom terrordådet. Lösningen, som passar etablissemanget utmärkt, skulle ju då vara att uppmuntra öppen homosexualitet bland muslimer. Det är dock inte alls otänkbart att en intern konflikt, det omöjliga i att förlika ett dekadent leverne med genuin tro, kan ha spelat en avgörande roll. Den externa konflikten mellan grupperna muslimer och homosexuella kan internaliseras hos en person som själv slits mellan de båda – en slags dubbel identitet, i längden omöjlig att förlika.

Etablissemangets reaktion har varit något skakig. När en icke-vit muslimsk gärningsman mejar ner homosexuella hejvilt blir det svårt att hitta en politiskt korrekt vinkel att arbeta med. USA:s president Barack Obama menade dock att det är tillgången på vapen som är problemet och således att medborgarnas tillgång på vapen måste minska med hjälp av hårdare vapenlagar. Donald Trump utmanade Obama via Twitter genom att ifrågasätta varför han inte nämnde radikal islamsk terrorism.

trumptweet

Hårdare vapenlagar var dock inte till någon hjälp vid terrorattackerna i Paris eller Bryssel. Sångaren Jesse Hughes i bandet Eagles of Death Metal som uppträdde på Bataclanteatern menade efter den terrorattacken att det kunde ha hjälpt om publiken varit beväpnad. Det är ett rimligt antagande, då det i alla lägen är svårt att bekämpa motståndare med automatkarbiner utan egna skjutvapen. Några skjutvapen behövdes inte heller för att terrorister skulle kunna kapa de plan som användes i dåden den 11 september. Det är svårt att se legal tillgång till vapen som en negativ faktor i terrorsammanhang. Tvärtom kan de vara en stor tillgång.

Faktum är att det som nu skett är en öppen konfrontation mellan två grupper som via den politiskt korrekta överideologin utgjort en gemensam front mot västvärldens samhällen. Från normen avvikande raser, religioner och sexualiteter har tillsammans med kulturvänsterns rörelser försökt bryta den normala vita majoritetens politiska makt och har till stor del lyckats i många länder. De får, enligt politiskt korrekt ideologi, inte kritiseras. Lagen om hets mot folkgrupp är ett tydligt exempel. Vita, hetrosexuella människor har enligt samma ideologi inga legitima intressen som grupp – speciellt inte män.

Politisk korrekthet är inte enbart är ett yttrandefrihetsfråga utan leder till handlingsförlamning som kan ha dödlig utgång, som i det här fallet. FBI har undersökt huruvida Mateen kunde utgöra ett hot eller hade kopplingar till terrorgrupper både 2013 och 2014 efter att kollegor uppmärksammat dennes hotfulla och ostabila beteende, men valde att lägga ner undersökningarna. Enligt Mateens före detta kollega, polismannen Daniel Gilroy, agerade inte arbetsgivaren G4S på de klagomål som fanns mot Mateen på grund av att denne var muslim.

Terrordådet i Orlando visar med all önskvärd tydlighet hur minoriteternas koalition slits isär av inbördes olikheter. Denna koalition har inget gemensamt mål, inget ideal som dess olika delar gemensamt vill uppnå. Dess enda syfte är att bekämpa den gemensamma fienden, de vita majoritetssamhällen den är verksam i. Detta i sig är inte tillräckligt för att stoppa inbördes våldsamheter. Islam är inte tolerant mot homosexualitet, i alla fall den version av homosexuellt leverne som HBTQ-rörelsen representerar. Det är uppenbart att feministerna inte har mycket att hämta i den typ av samhällen som skapas av folk från Mellanöstern och Afrika. De mer våldsbenägna grupperna har nu visat vilja att agera mot de svagare när skillnaderna mellan dem blir för stora. Det är inte den första händelsen där personer från dessa grupper hamnar i konflikt, men den mest dramatiska.

bogmuslim

Minoriteternas koalition.

Det passar här att nämna den liberala världsåskådningen. Den innebär att varje människa är ett oskrivet blad. Identiteter som inte är valda av individen, som kön och ras, är tvång som ska avskaffas. Allt ska vara valfritt och ingen är av naturen nordisk, arab, kvinna eller man. Detta innebär att man i grund och botten inte respekterar skillnader. Det finns ingen meningsfull skillnad mellan svarta och vita, därför är så kallad mångkultur oproblematisk. De problem som ändå uppstår menar man sig kunna avhjälpa med att fostra människorna i rätt lära.

Att avskaffa skillnader innebär att man avskaffar konflikt. Gränser mellan nationer, ideologier, religioner och raser suddas ut. Alla blir reducerade till individer, fria att ty sig till vilket sällskap än faller dem i smaken. Detta ska leda till någon sorts lycka där känslan av njutning maximeras och ingen någonsin behöver strida mot någon annan, eftersom alla skillnader värda att strida om har avskaffats. Kanske tänker man sig en världsregering. Liberaler som Birgitta Ohlsson finner sig nog hemma i detta tänkande.

Det är dock uppenbart att den liberala världsåskådningen är falsk. Många människor drivs av krafter bortom fysiskt välmående. Människor vill känna tillhörighet till en grupp, ett ideal, en gemenskap byggd på ras, kultur och sättet att se på världen. Det kommer alltid att finnas de som är beredda att kämpa för just sin grupp och sina ideal. Det är också därför ett samhälle med en kultur, en ras och en världsåskådning kan erbjuda en tillfredställelse de mångkulturella shoppingdystopierna vi ser idag aldrig kommer närma sig – de kommer bara fortsätta skapa fler terrordåd, mer otrygghet och lidande.


  • Publicerad:
    2016-06-15 22:00