Dagens datum 11 januari: 1919 gav biltillverkaren Henry Ford ut tidningen The Dearborn Independent. Även om tidningen publicerade artiklar inom en mängd olika områden kom den att bli ökänd för sina artiklar om den internationella juden.

dearborn1

1918 började Henry Ford förhandla om att få köpa den lokala nyhetsveckotidningen The Dearborn Independent som gavs ut i hans hemstad Michigan. Ett första nummer under Fords ledning gavs sedan ut den 11 januari 1919. Familjen Ford tillhandahöll det förlag som gav ut tidningen och tryckeriet fanns på Fords stora fabriksområde Rouge Plant i Dearborn.

Dearborn_IndependentTidningen publicerade artiklar inom en rad olika områden. Enligt Benson Ford Research Center täckte man särskilt dessa områden: politik, industri och jordbruk, transport, utbildning, vetenskap och teknologi, hälsa och välfärd, fritid och resor samt underhållning och konst.

Efter 1,5 års utgivning ville Ford bredda tidningen och i april 1920 bytte Ford ut redaktören E.G Pipp mot William J. Cameron eftersom den förre inte velat publicera artiklar om judiskt inflytande och judiska maktsträvan. Den nye redaktören Cameron fick i uppgift att i artikelform föra ut Fords tankar i ämnet och andra i redaktionen att samla in research-material.

Från den 22 maj 1920 började The Dearborn Independent publicera antisionistiska artiklar. Artiklarna var till stor del inriktade på den judiskt ledda kapitalismen och judarnas roll inom bankväsendet. Åren 1920-1921 förhöll man sig exempelvis till dessa teman:

Jewish Idea in American Monetary Affairs: The remarkable story of Paul Warburg, who began work on the United States monetary system after three weeks residence in this country
Jewish Idea Molded Federal Reserve System: What Baruch was in War Material, Paul Warburg was in War Finances; Some Curious revelations of money and politics.
Jewish Idea of a Central Bank for America: The evolution of Paul M. Warburg’s idea of Federal Reserve System without government management.
How Jewish International Finance Functions: The Warburg family and firm divided the world between them and did amazing things which non-Jews could not do
Jewish Power and America’s Money Famine: The Warburg Federal Reserve sucks money to New York, leaving productive sections of the country in disastrous need.
The Economic Plan of International Jews: An outline of the Protocolists’ monetary policy, with notes on the parallel found in Jewish financial practice.

Det var under samma tidsperiod som tidningen även publicerade Sion vises protokoll. Efter klagorop om att protokollen skulle ha varit förfalskade gav Ford, i en intervju med New York World 1921, följande svar: ”Det enda uttalandet jag bryr mig om att göra om protokollen är att de passar in i vad som nu sker.”

415px-1920_International_Jew_reprint_from_Dearborn_IndependentArtikelserien om judisk makt från åren 1920-1921 gick i The Dearborn Independent under rubriken ”The International Jew: The World’s Problem”. Utifrån artiklarna under 1920 gav Ford ut den bästsäljande boken The International Jew i november samma år.

Boken handlar om alltifrån judars inblandning i första världskriget, deras historia i USA, bolsjevismen, filmindustrin, de ekonomiska planerna samt deras idé om en centralbank i USA. Allt som allt har boken åttio kapitel.

Snart fick såväl tidningen som boken stor spridning i Tyskland som var på väg att bryta med det främmande inflytandet över dess nation. Vid Nürnbergrättegångarna berättade Baldur Schirach, Hitler-Jugends ledare, om den betydelse Ford hade på tyskar vid den tiden:

Vi såg i Henry Ford representanten för framgång, men också företrädaren för en progressiv socialpolitik. I det fattiga och eländiga Tyskland vid den tiden, blickade ungdomarna mot Amerika, och bortsett från den store välgöraren Herbert Hoover var det Henry Ford som för oss representerade Amerika.

Hitler beundrade Fords insatser i judefrågan (Ford hyste i sin tur en beundran för Hitler) och lär ha haft ett exemplar av The International Jew i sitt bibliotek. 1938 delades Tyska örnens orden, Tysklands finaste utmärkelse för icke-tyskar, ut till Henry Ford. Denna förtjänstmedalj delades även ut till Charles Lindbergh som hade bildat organisationen America First, som verkade mot en amerikansk inblandning i andra världskriget mot Tyskland, i vilken Ford senare blev medlem.

Henry Ford mottar Tyska örnens order.

Henry Ford mottar Tyska örnens order.

Efter tidningens första anti-sionistiska kampanj åren 1920-1921 inleddes en ny under åren 1924-1925. Det var då, 1925, som The Dearborn Independent nådde sin högsta upplaga, 900 000 läsare.

Tidningen gav ut sitt sista nummer i december 1927. Den hade då drabbats av flera stämningar på grund av dess material och sionistorganisationen ADL hade iscensatt en bojkottkampanj av Fords produkter. Ett samarbete mellan sionistlobbyn – ledda av ADL – såg till att en av stämningarna blev till åtal. Samtidigt som detta lyckades ADL förmå Detroit-pressen att undergräva tidningen och dess artiklar. När tidningen gav ut sitt sista nummer hade Ford dock framgångsrikt nått ut med sitt budskap till miljontals människor i USA och andra delar av världen.

Läs The International Jew HÄR.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-01-11.


  • Publicerad:
    2018-01-11 00:33