SVERIGE. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson dömdes idag av Högsta domstolen, tillsammans med två andra, för vapenbrott av normalgraden. HD sänker dock straffen som Mattson och de andra fått av både tingsrätten och hovrätten.

Thomas_mattsson

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Det var under hösten 2010 som Expressens reporter Diamant Salihu skulle granska vapenhandeln i Malmö. Som en del av granskningen köpte Salihu en insmugglad halvautomatisk pistol vilket sedan ledde till en anmälan mot honom, Expressens nyhetschef Andreas Johansson samt Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Mattson dömdes av tingsrätten för anstiftan till vapenbrott, Andreas Johansson för medhjälp till vapenbrott och reportern Diamant Salihu för vapenbrott. Både tingsrätten och hovrätten dömde trion till villkorlig dom och dagsböter för vapenbrott av normalgraden.

Domen överklagades sedan till Högsta domstolen och trion yrkade i första hand på frikännande dom och i andra hand lägre straff och idag kom domstolens beslut. Mattson, Johansson och Salihu dömdes återigen men HD valde att sänka straffet och tar bort den villkorliga domen då de menar på att det har funnits ett publicistiskt syfte med vapenbrottet.

Diamant Salihu döms till att betala 42 400 kronor i böter, 53 600 kronor i böter för Andreas Johansson och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson döms till att betala 80 000 kronor i böter.

Expressen överväger nu att överklaga domen till Europadomstolen.

Källor:
HD lindrar hovrättens dom mot Expressen
Rättsprocessen mot Expressen fortsätter


  • Publicerad:
    2015-03-04 13:35