KLIMATEXTREMISM Greta Thunberg ställdes idag inför rätta efter att ha deltagit i en blockad av oljehamnen i Malmö. Klimatextremisten döms till 1500 kronor i dagsböter för ”ohörsamhet mot ordningsmakten”.

Det var i juni som Greta Thunberg tillsammans med andra klimatextremister blockerade trafiken vid oljehamnen i Malmö. Blockaden avbröts av polis som avlägsnade ordningsstörarna från platsen.

Under måndagen hölls rättegången mot Thunberg, som i förhören genomgående svarat ”ingen kommentar”, där Thunberg försökte försvara sina handlingar med att man agerat i nödvärn på grund av den så kallade klimatkrisen.

— Vi var lugna och störde ingen. Jag anser att vi befinner oss i en nödsituation i lagens mening. Det finns en kris som hotar liv, hälsa och egendom. Våra livsbärande system kollapsar, sade Greta i rätten, för att rättfärdiga sina handlingar, enligt Expressen.

”Klimatnödläge” har tidigare prövats rättsligt i andra rättsfall där klimatextremister utfört aktioner, men likt mot Thunberg räknas inte ”klimatnödläge” som ett nödläge i lagens mening.

Thunberg döms till 30 dagsböter á 50 kronor vilket blir 1500 kronor i dagsböter och 1000 kronor till brottsofferfonden, något som tyder på att Thunberg inte har någon inkomst.