Under torsdagen begav sig aktivister ur Motståndsrörelsen Göteborg till Ikea i Bäckebol, utanför Göteborg, för att saluföra organisationens tidning, Nationellt Motstånd. Responsen var överlag god, flera nummer såldes och delades ut.


  • Publicerad:
    2006-09-01 23:39