Under torsdagen hölls tidningsförsäljning vid Eriksbergs köpcentrum i Göteborg. Aktiviteten förflöt ordnat och sju tidningar såldes medan ytterligare fler delades ut.


  • Publicerad:
    2006-10-08 11:08