I lördags arrangerade NU-Stockholm återigen en gatuförsäljning av organisationens tidning Nationellt Motstånd. Denna gång var turen kommen till Tyresö kommun söder om staden. Aktiviteterna ägde rum i centrala Tyresö under ett par timmar och försäljningen gick tämligen bra. Inga försök till störningar rapporteras ha ägt rum.


  • Publicerad:
    2005-07-07 15:39