Under torsdagen delades ett antal av organisationens tidning, Nationellt Motstånd, ut vid Coop på Backaplan, Hisingen. Aktiviteten bjöd på ett antal givande diskusioner med Hisingsborna


  • Publicerad:
    2006-09-15 18:55