POLITIK.  Rasbiologer attackeras för att de ville utforska huruvida biologi var svaret på varför de uppenbara skillnader mellan raserna finns. Rashygienen bedöms orättvist utifrån dagens levnadsstandard istället för dåtidens där folk hade det sämre.

Samtidigt som jag satt i fängelse och skrev den här artikeln så uppstod mig ovetande en debatt om just den här frågan efter att Jimmie Åkesson förkastat idéerna om rasbiologi. Den nyheten hittar ni HÄR.

Idag svartmålas rasbiologerna från förr, syftet är att människor inte skall tänka i sådana banor överhuvudtaget. Arbetet med skallmätningar, fotografering av människor, kartläggning av olikheter inom populationen målas upp som en mörk tid och det innefattar tyvärr också steriliseringarna.

Låt oss nyktert titta på saken och inte efter det perspektiv vi får när någon kvider för att han fått sin skalle mätt. När Charles Darwins teorier om evolution kom, öppnades flera nya tankesätt. Ett av dem var att människor var släktingar med andra djur. Kyrkans förklaringsmodell om Adam och Eva utmanades nu. Det är svårt för oss idag att tänka att människor trodde, men också fortfarande tror på detta än idag. Precis som man studerade naturen likt Carl von Linné så började vissa forskare nu intressera sig över olikheterna hos människan, man mätte nu människor precis som man mätte djur och det är enligt mig fullständigt naturligt att undersöka naturen. Om alla människor är lika som vissa trodde då och som vissa än idag tror på, hur förklarar man då de olika nivåerna av civilisation bland de olika folken i världen? Liberaler och marxister påstår att detta beror på socioekonomiska faktorer, men detta har vetenskapligt blivit motbevisat sedan länge. Det har dock inte hindrat företrädare från dessa ideologier från att bara upprepa sina ovetenskapliga teorier, något som tillåtits för att de har allierade inom den judiska gruppen som kontrollerar media.

Även om forskningen ibland hade fel eller utfördes primitivt så måste vi komma ihåg att alla vetenskapliga områden har haft felaktiga teorier och ovetenskapligt utförda experiment. Om man tittar på gamla forskare eller vetenskapsmän som hyllas för deras upptäcker, till exempel Isaac Newton, så har de alla trott på felaktiga teorier som idag motbevisats. Men dessa attackeras inte såsom de rasbiologiska forskarna genom historien men även i nutid har attackerats. Nu kanske någon säger att sådana teorier ledde till Adolf Hitler och judeutrotning. Jag tror inte på förintelsen, men för argumentets skull så kan vi säga att den har skett. Vad har då kapitalistiska och kommunistiska teorier lett till? Hur många döda har inte dessa teorier på sitt samvetet? Det är betydligt fler än vad nationalsocialisterna åstadkom, men deras teorier smutskastas inte på samma sätt.

Faktum är att människor är olika. Vetenskapen idag erkänner detta men de pratar inte i termer av ras, för om de skulle göra det så attackeras de. Olikheterna ser vi med våra egna ögon, men forskningen har också bevisat skillnader i hjärnstorlek, IQ, skelettstorlek och utvändiga fenotypiska drag inom raserna. Vissa raser kan inte ta en viss medicin medan andra raser kan det.

Herman Lundborg, chef för det svenska Rasbiologiska institutet, beklagade sig över att han tystades av judar och kände sig därför nödgad att anpassa sitt språkbruk för att inte förarga gruppen. Den judiska gruppen attackerade rasforskningen av etniska intressen. Då som nu ville de ha både en svensk identitet och en judisk beroende på vad som passade dem. I USA bekämpade de liberala judarna med full kraft de rasbiologiska idéerna. Det är ingen slump att de efter kriget hade en framträdande roll i debatten om hur ras skulle ses. Från The Occidental Observer:

In 1949 the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) convened a panel of “scientists,” chaired by Ashley Montagu (born Israel Ehrenberg), to “produce a definitive verdict on race.” The panel, which include several Jews, including the anthropologist Claude Levi-Strauss, consisted of “a team of ten scientists all of whom were recruited from the marginal group of anthropologists, sociologists and ethnographers affiliated with the scientifically marginalized groups of cultural anthropologists that were mostly students of Franz Boas at Colombia University in New York, and who perceived the race concept primarily as a social construct.”

The panel’s first met at the UNESCO headquarters in Paris, and Montagu claimed “only if our deliberations had taken place at Auschwitz or Dachau could there have been a more fitting environment to impress upon the committee members the immense significance of their work.” Montagu had a strong Jewish identity, stating that: “if you are brought up a Jew, you know that all non-Jews are anti-Semitic. . . . I think it is a good working hypothesis.”

Jag skriver ut vänsterliberala judar för i sanningens namn fanns det andra judar med sionistisk åskådning som istället anammade rasbiologin och framförde idéer om en judisk ras för att hjälpa till med skapandet av starkare judisk identitet i den judiska gruppen. Idéer som blev allt mer utelämnade i den judiska propaganda, så även i den sionistiska gruppen eftersom de ansåg att de tyska nationalsocialisterna använde idéerna för att gå emot hela den judiska gruppens intressen. Långsamt valde sionisterna att återgå till att särskilja sig från icke-judarna genom den judiska religionen vilket förespråkar att judar får barn med judar. På så sätt skyddar religionen även judarna etniskt. Idag attackerar sionisterna rasbegreppet för att de har en åtskilnad genom sin judiska religion men de vill samtidigt av etniska intressen inte att vita skall ha regler som exkluderar invdivider ur den judiska gruppen.

Rashygien

På samma sätt har rashygien attackerats, men förr i tiden var folk mycket fattigare. Inte bara enskilda familjer utan även samhället i stort hade svårt att ta hand om alla fattiga människor. Människor kunde svälta ihjäl och gjorde det i framförallt Tyskland efter första världskriget. Inte heller fanns likadan vård för individer som föddes med missbildningar som det finns idag. Få människor önskar att deras barn föds missbildade och rashygienen försökte stävja detta. Vi kan alltså inte döma dessa människor efter den levnadsstandard vi har idag. Om jag hade ställt frågan om vem som hade kunnat tänka sig att leva som missbildad i början av 1900-talet så tror jag inte många människor hade sträckt upp handen.

Detta ledde till steriliseringar och det är heller inte konstigt att man trodde eller fortfarande tror på det. Idag har vi nämligen bytt bort steriliseringarna mestadels med abort, där människor som inte kan ta hand om barn uppmuntras att göra abort. Jag vågar påstå att varje person känner till någon som de anser borde steriliseras, de vet om att den personen borde inte få föröka sig. Genom sterilisering försökte man också bryta den cykel där människor som inte kan ta hand om sig själva fick barn som sen i sin tur själva kunde få barn längre fram som de inte kunde ta hand om. När socialismen som idé vann allt mer mark blir det också så att ansvaret och kostnaden över människor som inte kan ta hand om sig själva läggs över på hela befolkningen. Även om vi har mycket mer resurser idag så kostar det enorma summor att ta hand om de funktionshindrade i Sverige idag. 80 miljarder kronor, sedan kommer alla kostnader som hamnar på andra myndigheter. Budgeten för Sveriges försvar är på 60 miljarder kronor. Från Kvartal:

Kommunernas totala kostnad för LSS-insatser var cirka 50 miljarder kronor år 2017, inklusive kommunbidraget till staten. Den totala LSS-kostnaden inklusive assistansersättningen (30 miljarder 2015) ligger alltså på cirka 80 miljarder kronor. Trots de stora summorna är debatten nästan uteslutande fokuserad på den statliga assistansersättningen.  […] En funktionshindrad person kan få assistansersättning om denne: omfattas av lagen om stöd och service (LSS); är försäkrad i Sverige; är yngre än 65 år; har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp i mer än 20 timmar per vecka för att klara sina grundläggande behov.

Alla dessa funktionsnedsatta är inte det på grund av ärftlighet men om rashygien hade applicerats – hur mycket hade kostnaderna då kunnat gå ner? Det är endast något vi kan spekulera om, men resurserna hade kunnat läggas på andra saker och även om vården är bra idag så innebär det för en människa som föds med betydande missbildningar eller andra former av större funktionshinder ett mänskligt lidande. Detta mänskliga lidande tvingas de leva med för staten och samhället ger dem inte ens valmöjligheten att sluta livet om de själva önskar det för att befria sig från lidandet.