BODEN. Polismyndigheten i Norrbotten har idag beviljat Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att få sätta upp valtält i Boden.

Snart på plats i Boden.

Nordiska motståndsrörelsens ansökan om valtält beviljades i sin helhet. Tillståndet sträcker sig från den 20:e augusti fram till den 10:e september mellan kl 12.00 och 18.00. Valtältet kommer att stå på Drottninggatan tillsammans med valstugor från andra partier.

Inför beslutet har företrädare från konkurrerande partier uttryckt sin ilska över att Nordiska motståndsrörelsen kunde få tillstånd bedriva valkampanj på lika villkor som de själva. Tillfrågade partiföreträdare uttryckte istället en önskan om att Nordiska motståndsrörelsen bör förbjudas.

Nordiska motståndsrörelsen i har i veckan även lämnat in en ansökan om att får genomföra torgmöten i Boden. Tillståndet för detta är dock inte klart i skrivande stund.


  • Publicerad:
    2018-08-17 14:31