POLITIK. Tiden då svenska fackförbund utan konsekvenser kunde utesluta sverigedemokrater och andra invandringskritiker ser ut att gå mot sitt slut.

Sverigedemokraten Mats Fredlund uteslöts ur Svenska Transportarbetareförbundet när han 2018 valdes in som ledamot i Kiruna kommunfullmäktige. Detta tog Fredlund juridisk strid mot och idag meddelade Stockholms tingsrätt en historisk dom som säger att det var fel av fackförbundet att utesluta SD-politikern med hänvisning till dennes politiska engagemang.

— Målet har huvudsakligen behandlat frågan om Förbundets uteslutningsbeslut haft stöd i Förbundets stadgar och tingsrätten har, vid en objektiv tolkning av dessa stadgar, funnit att uteslutning inte haft stöd i nämnda stadgar, säger rådmannen Joakim Munter i en kommentar.

I domen skriver tingsrätten att Transportarbetareförbundet hänvisat till att förbundet under längre tid konsekvent uteslutit företrädare för Sverigedemokraterna och att man gör det med motivering att partiet motverkar förbundets mål om att verka för ”en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde”. Det är alltså denna motivering tingsrätten inte anser vara objektivt korrekt, man kan alltså enligt rätten vara både sverigedemokrat och en anhängare av floskeln om ”alla människors lika värde”.

Fredlund fick inte tingsrättens bifall för sitt yrkande om att Transportarbetareförbundet skulle betala 100 000 kr i skadestånd till honom. Däremot måste facket stå för Fredlunds advokatkostnader på 356 561 kr och andra invandringskritiker som redan har uteslutits eller kommer uteslutas på liknande grunder i framtiden kommer på samma sätt kunna vinna mot sina fackförbund om den här domen står sig i högre instanser. Det innebär att den här domen antyder att det kommer bli väldigt kostsamt att vara ett politiskt korrekt fackförbund från och med nu.


  • Publicerad:
    2021-03-04 13:50