EPIDEMI. Tio personer hålls nu isolerade i Texas då man misstänker att de kan ha smittats av ebola. Detta efter att de varit i kontakt med mannen som blev smittad i Liberia.

De tio som nu hålls isolerade i Texas, USA, anses tillhöra en så kallad ”högriskgrupp” som löper stor risk att ha blivit smittade av den liberianska mannen som reste till USA från Liberia. Fyra av de tio är nära anhöriga med den ebola-smittade.

Från början befarade amerikanska myndigheter att det var runt 100 personer som riskerade att vara i riskzonen för att ha blivit smittade. Den siffran har nu reducerats till att endast innefatta 50 personer, inklusive de tio som isolerats. Dessa 50 går nu på dagliga kontroller och övervakas noga för att man i tidigt skede ska kunna hejda ett utbrott av sjukdomen i Texas. Kontrollerna kommer att pågå under tre veckor, detta då inkubationstiden för ebola är upp till tre veckor. Än så länge visar ingen av de 50 några symptom på att ha blivit smittade.

Amerikanska myndigheter håller det för osannolikt att det kommer bli något utbrott i USA tack vare den moderna sjukvården i landet.

Källa:
Tio isolerade efter ebolafall i USA


  • Publicerad:
    2014-10-04 14:40