UTRIKES Folkstyret i Lettland får ta ett kliv tillbaka när 9 av 100 parlamentsledamöter slängs ut från församlingen eftersom de är ovaccinerade.

En motion om att bannlysa parlamentsledamöter från den lagstiftande församlingen har röstats igenom i Lettland, med 62 röster av 100. Udden riktas mot 9 parlamentsledamöter som inte vaccinerat sig, och som nu kommer förbjudas rösta och debattera – trots att de röstats in för att representera en del av befolkningen.

Anledningen är enligt Janis Rancans, som tog initiativ till motionen, att man vill skapa ”förtroende” bland befolkningen om att regeringen för en ”ansvarsfull” coronapolitik. Av en befolkning på 1,9 miljoner har 235 765 personer någon gång smittats av covid-19, samtidigt som enbart 3 646 personers död på något sätt kan kopplas till viruset.

Huruvida de utkastade parlamentsledamöterna nu kommer vaccinera sig för att återigen få tillåtelse att representera sina väljare är oklart. Inte heller är det känt vad de väljare som nu mister sin röst i församlingen anser om saken.

Det bisarra förslaget rör inte bara omröstningar och debatter på plats i parlamentet, utan enligt AP News även möten som hålls via nätet. Huruvida vaccinentusiasterna tror att covid-19 kan smitta via internet är oklart. Förbudet mot ovaccinerade ledamöter ska gälla fram till mitten av 2022.