MASSINVANDRINGEN. Migrationsverket har gjort bedömningen att läget i Afghanistan är tillräckligt säkert för att skicka tillbaka en stor del av de afghaner som anlänt till Sverige. Uppemot 25 000 afghaner kan komma att skickas tillbaka, varav de flesta uppger att de är under 17 år och då klassas som så kallade ensamkommande flyktingbarn.

afghan

Omid Mahmoudi, personen bakom ”skäggbarnsförbundet”.

Utrikesdepartementet har gjort bedömningen att säkerhetslaget i Afghanistan är mycket farligt och avråder resor till landet. Men Migrationsverket har gjort bedömningen att säkerhetsläget inte står i vägen för utvisningar till landet.

— I de flesta provinser i Afghanistan råder inre väpnad konflikt, och där det inte är väpnad konflikt råder svåra motsättningar. Men säkerhetsläget varierar jättemycket. Därför gör vi en individuell prövning. Alla och envar riskerar inte att utsättas för terrorhandlingar. Afghanistan är inte som Syrien. Helt klart är dock att säkerhetsläget är svårt, säger Kjell Terje Torvik som är verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Knappt hälften av de asylsökande från Afghanistan har beviljats uppehållstillstånd i år. 17 000 så kallade flyktingbarn kan komma att utvisas till Afghanistan, samt över 1 300 nyblivna artonåringar och över 7 000 vuxna.

— Det är skrämmande. Riskerna för de som utvisas är väldigt stora. Talibanerna har ökat väldigt mycket. IS har tagit flera områden. Själva regeringen riskerar att upplösas, och det blir en diktatur, säger Omid Mahmoudi som är ordförande i Ensamkommandes riksförbund.

Källa:
25 000 kan utvisas till konflikthärjat Afghanistan


  • Publicerad:
    2016-09-27 20:55