INRIKES. Uppemot 49 000 främlingar förväntas gå under jorden i samband med att de får avslag på sina asylansökningar under de kommande åren. Enligt gränspolisen kommer många av dem heller aldrig att lokaliseras.

En stor del av de främlingar som tågade genom Europa för att komma till Sverige under 2015 förväntas gå under jorden när det är dags att åka hem.

Redan i december hade den svenska gränspolisen drygt 13 000 ärenden från Migrationsverket angående främlingar med utvisningsbeslut som inte går att lokalisera. Antalet växer ständigt och enligt Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen, beror det på hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser.

— Att leta efter någon som är försvunnen – det kräver resurser. Lämnar Migrationsverket 8 000 ärenden till oss har vi ingen möjlighet att efterspana alla dessa människor aktivt. Vi måste prioritera de fall där det finns tips eller information, säger Engström.

Tack vare den betydande intensifieringen av främlingsinvasionen som skedde under hösten 2015 beräknar man dessutom att antalet illegala invandrare som går under jorden kommer att öka explosionsartat. Detta eftersom många av dem trots Sveriges liberala invandringspolitik inte har rätt att stanna i landet.

Migrationsverkets prognos är dyster med 6 000 som avvek under 2016 och uppskattningsvis 8 300 detta år och ytterligare 12 400 under 2018. Sammanlagt pekar prognosen på att så många som 49 000 kan komma att gå under jorden fram till 2021.

Regeringen vill skynda på utvisningarna, men enligt Patrik Engström är detta svårt under den rådande situationen.

— Det är en jättestor utmaning. Under förutsättning att vi tillförs de resurser som krävs har vi naturligtvis möjlighet att hantera det här. Men som det ser ut just nu i gränspolisverksamheten är det väldigt svårt, säger han.

Källa:
Tiotusentals väntas gå under jorden


  • Publicerad:
    2017-02-12 14:30