MASSINVANDRINGEN. Efter att bosättningslagen infördes den 1 mars 2016 så har Sveriges kommuner tvingats ge nyanlända rasfrämlingar förtur i bostadskön under de första två åren. Men till våren löper de första kontrakten ut.

Snart blir invällare själva ansvariga över att ordna bostad, vilket kan göra tiotusentals av dem bostadslösa.

I kölvattnet av den massiva anstormningen av rasfrämlingar till Sverige hösten 2015 så införde regeringen en ny bosättningslag den 1 mars 2016, som tvingade alla kommuner att ge dem en bostad.

Lagen har bland annat lett till att många kommuner tvingats köpa in dyra bostadsrätter för skattepengar, som sedan använts för att husera nyanlända rasfrämlingar. Det kanske mest uppseendeväckande exemplet är Nacka kommun, som fick köpa tre lägenheter till ett sammanlagt värde av nästan 14 miljoner kronor åt en rasfrämling och hans tre fruar.

Men kommunerna behövde bara ge dem kontrakt för två år – och den 1 mars nästa år så börjar kontrakten ta slut.

Många kommuner har ingen beredskap för att ta hand om detta. Jesper Schönberg, lokalförsörjningschef i Haninge kommun, berättar:

— Min uppfattning är ju att alla kommuner sitter med samma problem. Vi ser ju nu när det börjar närma sig att det är relativt få som klarat av att skaffa sig en egen bostad. Det är ju ofta barnfamiljer det rör sig om som man inte utan vidare kan slänga ut.

Andra kommuner har valt att mer bokstavligt tolka den nya lagen. Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun:

— De ska flytta ut ur lägenheten. Det finns ingen speciell andel bostäder som är specifikt vikta för nyanlända, säger hon.

Källa:
Tusentals nyanlända måste hitta nya lägenheter


  • Publicerad:
    2017-10-24 16:20