Dagens datum 20 december: Denna dag 1917 bildades Sovjets hemliga polis, Tjekan, som var ett viktigt instrument för den röda terrorn i Ryssland.

1

Tjekan var en sovjetisk säkerhets- och underrättelsetjänst, allmänt benämnd ”hemlig polis”, som upprättades av Vladimir Lenin (egentligen Vladimir Ilyich Ulyanov-Blank, ryss av delvis judisk härkomst) den 20 december 1917. Namnet på organisationen var ursprungligen ”Allryska extraordinära kommissionen mot kontrarevolution och sabotage” men förkortades med ”Tjeka”.

I början av grundandet kom Lenin att utse Feliks Dzerzhinsky (egentligen Feliks Rufin Josifovic, polsk jude) till Tjekans första chef. Judarna var särskilt framträdande i den mest fruktade och blodtörstiga delen av den bolsjevikiska statsapparaten, Tjekan.

Man uppskattar att ungefär 50 procent av enbart den politiska polisen Tjekan bestod av judar med judiska namn, ungefär 25 procent var judar med antagna ryska namn. Samtliga officerare var judar.
Tjekans vice ordförande Martin Lacis (egentligen Janis Sudrabs, lettisk jude) skrev i sin bok ”Tjekans kamp mot kontrarevolutionen” (Moskva 1921, s. 8) följande:

”Vi israeliter måste bygga upp det framtida samhället med hjälp under ständig rädsla för fiendens attack.”

Karta över gulaglägren

Karta över gulaglägren

År 1918 skapas de första koncentrationslägren för att där hålla dem som regimen ansåg som sina fiender. På initiativ av Lenin, Lev Trotskij (egentligen Lev Davidovich Bronstein, jude) och Dzerzhinsky.

Inom en kort tid blev Tjekan den största och grymmaste statliga säkerhetsorganisation. Organisationen utförde systematiska mord för att nå sina mål på alla som kunde tänka sig stå i vägen. De judiska tjekisterna kryddade ofta dödandet med grymma och fördärva tortyrmetoder.

Bland annat stack man ut ögonen på offren, skar av näsa, öron och tunga. Enligt källor fanns det tjekister som brukade sprätta upp magen på sina offer, varpå de tog ut en bit av tunntarmen, spikade fast den vid en telegrafstolpe och tvingade de olyckliga med piskslag att springa runt stolpen, tills hela tarmslingan rullat upp sig och offret rosslande fann sin död.

I Tjekans veckotidning publicerades listor på de skjutna och annorledes avrättade. Enligt dessa uppgifter avrättades det enbart under åren 1918-19 1,7 miljon människor.

Utgrävning av massgrav utanför tjekans högkvarter i Kharkov

Utgrävning av massgrav utanför tjekans högkvarter i Kharkov

Enligt officiella sovjetiska uppgifter från maj 1922 avrättades under 1921 och fram till april 1922 1 695 904 personer. Bland dessa offer fanns biskopar, professorer, läkare, officerare, poliser, gendarmer, advokater, tjänstemän, journalister, skriftställare, konstnärer, sjuksköterskor, arbetare, bönder. Deras brott var ”antisocialt tänkande”.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-12-20.


  • Publicerad:
    2018-12-20 00:04