INRIKES. Tobias Andersson (SD) agerar mot svenskhatet som genomsyrar samhället och startar nu Riksdagens nätverk mot svenskfientlighet. På torsdagen meddelade han att han mejlat samtliga riksdagens ledamöter om ett uppstartsmöte av nätverket.

Tobias Andersson (SD). Foto: Twitter.

Riksdagsledamoten Tobias Andersson (SD) startar upp ett nätverk i riksdagen som ska verka mot samhällets svenskfientlighet.

Under torsdagen meddelade Andersson via Twitter att han mejlat samtliga riksdagens ledamöter om ett uppstartsmöte av ett nätverk som ska motarbeta den fientliga inställning till svenskarna som genomsyrar hela samhället. Nätverket kommer att vara öppet för ledamöter från samtliga riksdagspartier.

Andersson påtalar i sitt mejl att fientligheten mot det svenska under en lång tid underbyggts från etablissemanget vad gäller att ”förringa, förlöjliga och förneka svensk historia, tradition och kultur”. Han nämner IKEA-morden och återkommande förnedringsrån men det finns många tydliga exempel.

Mordet på Tommie Lindh är det senaste exemplet på övergrepp mot svenskarna, där polisen inte under en och en halv timme ens orkade ta sig till brottsplatsen för att hindra afrikansk aggression mot svenskar.

Uttalanden från svenska politiker – som ska föreställa folket och landets tjänare men som i allt väsentligt agerar enligt motsatsen – som hånar allt svenskt och menar att det svenska är allt från ”töntigt” till ”barbariskt”, är bara några indikationer på det monumentala sveket mot det svenska folket.

Bakgrundsinformation från mejlet till riksdagsledamöterna:

Det har under en längre tid funnits svenskfientliga tendenser i samhället vilket sannolikt underbyggts av etablissemangets försök att förringa, förlöjliga och förneka svensk historia, tradtion och kultur. Från att svenskfientlighet var ett problem som knappt någon etablerad politiker eller tyckare vågade påtala har det nu kommit att bli ett vedertaget fenomen i de flesta kretsar. Allt oftare framgår det med all tydlighet att olika brott, inte sällan med vålds-, och/eller sexualbrottsliga inslag, utförs helt eller delvis som en konsekvens av en underliggande svenskfientlighet hos förövaren. Offer väljs ut baserat på de bedöms vara svenska och under övergreppen kan upprepad svenskfientlighet uttryckas. Bland de mer kända illdåden återfinns dubbelmordet på IKEA och de återkommande förnedringsrånen av svenska ungdomar utförda av personer med invandrarbakgrund.

Mot bakgrund av detta ämnar jag grunda Riksdagens nätverk mot svenskfientlighet. Nätverket kommer vara öppet för ledamöter från samtliga rikdagspartier som delar problembeskrivningen och vill verka för att motarbeta densamma.

Anderssons initiativ kritiseras nu från vänsterpopulistiskt håll i form av riksdagsledamoten Håkan Svenneling (V) för att vara ett ”nätverk för rasister i Riksdagen”.


  • Publicerad:
    2020-10-29 09:30