Vårt folk står idag inför en kris av aldrig tidigare skådat slag. Vi riskerar att upphöra som folk inom en överskådlig framtid. Aldrig genom vårt folks mångtusenåriga historia har vi stått inför ett sådant stort hot som nu. Den multikulturella apparaten drivs framåt av viljor vars enda mål är att förslava och på sikt utplåna hela vår Ras.

Medvetna om de höga ideal vårt folk besitter har vår fiende med demonisk list satt en plan i verket i syfte att söndra vårt folk för att betydligt lättare kunna härska över detsamma. Ett homogent folk, med stark förankring i sin kultur och historia, är ett folk med ett gemensamt mål och en gemensam fiende. Ett sådant folk går inte att styra och är svårt att dupera. Detta är en självklarhet, både för oss och för vår fiende. Motsatsen till ovan nämnda folk är ett uppblandat folk utan varken historia eller identitet, ett folk där individen är det enda som har någon betydelse och folkets rotlöshet kanaliseras i missbruk, kriminalitet, sexuella avvikelser etc. Ett folk bestående av konsumenter och med en utbredd egoism. Ett sådant ”folk” kan lätt styras och manövreras varthelst dess herre önskar.

Det krävs inte mer än ett par ögon att se med för att kunna konstatera att Sverige idag är ett degenererat samhälle på väg mot en snar undergång – både rasligt och kulturellt. Våra svenska storstäder börjar mer och mer likna fullskaliga getton, med allt grövre brottslighet och allt sämre människomaterial. Idylliska småstäder förvandlas till betongdjungler, främlingsrelaterad brottslighet rotar sig in i varje litet hörn av vår nation. Det finns inte längre några trygga fristäder för svenskar. Åldringar och kvinnor är numera lovligt byte för främlingsgäng, unga svenska män rånas och förnedras dagligen och allt detta sanktioneras av ”vår” stat!

Hotet mot Sverige och vår befolkning är inte bara fysisk. Den psykologiska terrorn mot vårt folk pågår ständigt. I denna psykologiska krigsföring, med syfte att demoralisera och förgöra våra ideal, spelar media en viktig roll. Genom fiendens alla mediakanaler pumpas vi oavbrutet fulla med destruktiv och demoraliserande fiendepropaganda. Den uppsjö av debattprogram, dokussåpor, menlösa serier och nyhetssändningar som fienden kablar ut har en ytterst destruktiv inverkan på samhällskroppen. Värst drabbade är unga svenska kvinnor som genom mängder med tv-program och veckotidningar pådyvlas en falsk världsåskådning. Unga kvinnor, i en känslig ålder, får lära sig hur en kvinna ska bete sig genom obskyra tv-program som ”Sex and the city”. Pacifiserade slynglar och förorternas ”macho” främlingar får utgöra förebilder för våra ungdomar.

Den psykologiska terrorn mot det svenska folket är en nödvändighet för systemet att lyckas. Den finns till för att demoralisera oss och bryta ned vår motståndsvilja. Den bryter ned våra naturliga grundvalar och förvandlar grundstenar i vårt moraliska synsätt till damm. Begrepp som heder, ära, trohet, lojalitet och styrka är något som dagens system föraktar och motverkar, med alla tillgängliga medel. Dessa egenskaper utgjorde tidigare kärnan i svenskens sätt att vara.

I detta individualiserade samhälle finns en ständig sensmoral att alltid värna om sig själv i första hand. Begrepp som folk och nation är fienden i ständigt arbete med att tvätta bort från våra medvetanden. Systemets strävan att förvandla oss till goda ”världmedborgare” pågår utan avbrott. Sådana ”världsmedborgare” är ytterst utmärkta spelbrickor i makthavarnas spel.

För var dag som går flyttar systemet fram sina positioner. De befäster sin makt alltmer. Men för var dag som går slår fler och fler medlemmar av vårt folk upp ögonen och ser vad som som håller på att ske. Motståndsrörelsens budskap når via våra aktivister fram till fler och fler svenskar som tröttnat på vanstyret och insett att det är dags att handla.

Tiden är sannerligen inne att handla. Alternativen är obefintliga. Agerar vi inte nu kommer vårt öde att beseglas för alltid. Svenska motståndsrörelsen står som suverän organisation fast mot vårt folks fiender. Framtiden ligger i våra händer – och segern tillfaller den som står fast mot alla odds. Vårt folks eviga fiende är inte oövervinnerlig, hoppet för en ny gryning för vårt folk är större än de flesta vågar tro.

Total seger eller total undergång – det är valet vi står inför. Vill du leva ditt liv i rädsla och vara en bricka i ett spel där du endast kan förlora? Vill du leva ditt liv som en slav och bespottas för ditt arv? Vill du se dina barn växa upp i ett samhälle där de behandlas som andra klassens medborgare? Valet är så enkelt – men ändå livsviktigt.

GÖR DIN PLIKT – KÄMPA FÖR DITT FOLK

Klicka här för att ansöka.


  • Publicerad:
    2006-11-28 00:00