Lördagen den 6 oktober samlades Näste 5 i Borlänge. På dagens schema stod både träning och månadsmöte, samt ett föredrag av Klas Lund, Motståndsrörelsens ledare.

Klockan 10:00 var det samling inne i Borlänge. Dagen inleddes kort därefter med träning. Både löpning utomhus och styrketräning inomhus stod på schemat och alla ansträngde sig till sitt yttersta under de tre timmar av lördagen som avsatts för ändamålet.

När träningen var avklarad blev det dags att bege sig till en lokal i Borlänge där aktivister i Näste 5 skulle hålla månadsmöte. Under månadsmötet avhandlades sedvanliga frågor och kommande aktiviteter.


Efter månadsmötet kom en uppskattad kaffepaus som också bjöd på livliga diskussioner. Bland de ämnen som diskuterades kan bland annat ekonomifrågor, EU och situationen i Sydafrika nämnas.

Föredrag med Klas Lund
När allas kaffetörst för tillfället släckts blev det slutligen dags för ett föredrag av Klas Lund. Föredraget kretsade kring begrepp som radikalism, revolution, konservatism samt styrka och svaghet.

Klas Lund inledde föredraget med att definiera ordet radikal för att sedan förklara att Motståndsrörelsen inte bara för en radikal kamp sett till medel, utan även har radikala förändringar av samhället som sitt mål. Lund gick sedan vidare till begreppet revolution och förklarade att revolutioner inte behöver vara blodiga, att det finns exempel på fredliga revolutioner, men att de flesta revolutioner ”måste framtvingas under våldsamma förhållanden”. Därefter betonade Klas Lund att en av nationalsocialismens styrkor är att den är konsekvent:

”För oss är nationalsocialismen inte bara ett ideal, det är en idé vi är beredda att kämpa för, och som vi avser att realisera. Vi har inte packat ihop ett sammelsurium av olika åsikter, utan utgår ifrån en nationalsocialistisk världsåskådning i allt. Vi menar allvar med det vi säger och vi är konsekventa.

Att våra åsikter är konsekventa betyder att alla våra åsikter och ställningstaganden härleds ur ett grundläggande tänkande, ur uppsatta principer. Våra åsikter i olika frågor bygger på logiska följder.”

Ett exempel på detta konsekventa tänkande är hur Motståndsrörelsen inte kämpar för etniska nationalstater, utan för ett enat Norden, eftersom vi endast enade kan uppnå den styrka som krävs för att hävda vårt oberoende mot yttre krafter. Ett annat exempel är Motståndsrörelsens syn på samhället och kulturen:

”I den existentiella kampen ser vi också nödvändigheten i att skapa ett starkt och sunt samhälle som kan försvara rasen och ett sådant samhälle måste, med allt i beaktande, vara nationalsocialistiskt. Vi måste skapa en stark modern stat med en sund kultur. För detta syfte kommer det vara nödvändigt att omforma mycket i grunden. Gamla traditionella strukturer som inte längre fyller något syfte och är i vägen för detta måste bort så att något nytt kan spira i dess ställe.”


Denna konsekventa och radikala syn är det som skiljer till exempel Motståndsrörelsen från Sverigedemokraterna och andra konservativa krafter. Klas Lund förklarade skillnaden bland annat på följande vis:

”Skillnaden mellan oss och dessa är stor. De har ingen lösning på problemet, utan söker endast mildra det och hindra dess framfart. När vårt nödvändiga budskap till folket är att folket måste kämpa, är deras budskap istället att lova trygghet. När vi talar om offer, talar de om röstsedlar.

Klas Lund förklarade vidare att konsekvensen av ett konservativt och defaitistiskt tänkande blir att man ”böjer sig, väljer en lättare väg och blir konformister, som anpassar sig och kompromissar”. Efter att ha förklarat detta mer ingående fortsatte Lund:

”Ju starkare en rörelse är desto mindre behöver den konformera med omgivningen. Ju starkare varje individ i rörelsen är, ju starkare individen identifierar sig med och förstår nationalsocialismen, desto mindre är behovet av konformitet. […] Med stark menar jag först och främst psykisk styrka, dels modet, inte bara att ta risker på gatan, utan modet som helhet, att våga stå upp mot ett helt system och modet att ärligt framföra det rätta budskapet såväl som modet att offra sig för saken.

Med stark menar jag också tron på oss själva och tron på vårt folks förmåga. Vi tror att det finns andra starka därute, och vi tror att det är nödvändigt att sätta upp en hård front, inte minst som exempel för andra att följa. […] Att vara nationalsocialistisk kämpe är i det stora hela att vara stark. Tillsammans försöker vi skapa en stark organisation och att ständigt bli starkare.”

 


Klas Lund gick sedan vidare till att förklara hur medborgarens förhållande till systemet blivit problematiskt under rådande förutsättningar:

”Men nu när vi befinner oss i en allvarlig situation, där vi som medborgare växt upp i detta och mer eller mindre kommit att acceptera detta som det enda acceptabla, när vi blivit så vana vid detta att vi inte ens kan tänka utanför dessa banor, då har det blivit ett problem. Det blir ett enormt problem när människor försöker applicera samhällets inarbetade regler för fredlig samlevnad inom en nation i en situation där vårt folk i realiteten befinner sig i en existentiell kamp för överlevnad och frihet. 

[…]

Dessa regler om civiliserat uppträdande, om accepterade förhållningssätt och beteenden, exempelvis hur man uppträder politiskt, skapades för att reglera och styra social samverkan inom vårt folk. Dessa lagar och regler, denna politiska kultur, utvecklades för fredliga förhållanden, för ett land som skulle utvecklas till något bättre.

Detta är enligt Klas Lund problematiskt eftersom vi inte längre lever under helt normala förhållanden:

”Den situation vi befinner oss i, den existentiella kampen, är varken fred eller krig. Det är ett odefinierat tillstånd där gränserna har suddats ut, där vi befinner oss i konflikt med främmande krafter på vårt eget territorium utan att krig har deklarerats eller freden har brutits. Vår situation är inte krig, men det är heller inte en fullständigt fredlig samexistens.

Försöket att betrakta vår situation som normal och därför applicera borgerlig moral, synsätt och tillvägagångssätt, är ett allvarligt misstag. Det är ett oklart läge och folk har allvarliga problem med hur de ska se på situationen och hur de ska reagera på den.

Två ytterligheter brukar få gälla. Ena sidan påstår att vi befinner oss i krig och att vi därför måste ta till våld. Breivik är ett exempel. Andra sidan säger att vi befinner oss i fred och måste följa de parlamentariska spelreglerna och spela med i det gängse och accepterade politiska spelet. Det verkar finnas föga förståelse för att båda dessa synsätt har allvarliga brister och att gränslandet vi befinner oss i kräver ett friare och mer anpassat synsätt och tillvägagångssätt.”

Föredragets avslutande delar fastslog att många människor kan vika sig för systemets löften om trygghet och samtidigt påstå att det är ett tecken på deras egen smarthet. För Motståndsrörelsens del förklarade Klas Lund att vi måste sträva efter att bli ännu starkare samtidigt som vi balanserar rätt i kampen – vi ska helt enkelt göra vad vi måste göra för att överleva som folk.

Avslut
Föredraget avslutades med en frågestund som bjöd på flera intressanta diskussioner. Runt klockan 17:00 var det således dags för alla att börja bege sig hemåt, både fysiskt och mentalt stärkta av dagens aktiviteter.

Nästeschef Pär Sjögren låter hälsa att det kommer ordnas fler föredrag i Dalarna och att intresserade personer kan höra av sig till honom via e-post på par.sjogren@nordfront.se


  • Publicerad:
    2012-10-11 16:33